Alte mențiuni ONRC

Echipa Evo Legal va poate asista cu succes in toate procedurile necesare a fi inregistrate / mentionate in Registrul Comertului. Astfel, putem intocmi documentatia necesara si va putem reprezenta in relatiile cu Registrul Comertului in ceea ce priveste urmatoarele:

 • Alocarea identificatorului unic la nivel european (EUID)
 • Modificarea denumirii
 • Înscrierea sau modificarea emblemei
 • Schimbarea formei juridice
 • Schimbarea sediului social în acelaşi judeţ
 • Schimbarea sediului social în alt judeţ
 • Prelungirea duratei de funcţionare
 • Reducerea duratei de funcţionare
 • Modificarea obiectului de activitate
 • Actualizarea obiectului de activitate
 • Modificarea declaraţiilor pe propria răspundere
 • Majorarea capitalului social
 • Reducerea capitalului social
 • Transmiterea părţilor de interes şi a părţilor sociale
 • Suspendarea sau reluarea activităţii
 • Schimbarea membrilor organelor de conducere şi de control
 • Înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii secundare
 • Modificarea datelor de identificare
 • Excluderea sau retragerea asociaţilor
 • Fuziunea uneia sau mai multor societăţi într-o societate pe care o constituie
 • Fuziunea uneia sau mai multor societăţi cu o societate existentă
 • Menţiuni înregistrate pe baza cererii de depunere şi/sau menţionare acte
 • Corectare erori materiale