Dizolvari, lichidari, radieri pj si pf

Dizolvarea si lichidarea simultana SRL

Dizolvarea si lichidarea are loc in doua etape. Astfel, sunt necesare urmatoarele documente:

Etapa 1

 1. Cererea de înregistrare
 2. Hotărârea asociaţilor de efectuare concomitentă a dizolvării şi lichidării societăţii luată cu majoritatea prevăzută de lege pentru modificarea actului constitutiv, atunci când aceştia sunt de acord cu privire la repartizarea şi lichidarea patrimoniului societăţii şi când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii
 3. Dovada acordului creditorilor privind stingerea pasivului sau regularizarea lui
 4. Avizele prevăzute de legile speciale, dacă va fi cazul

Etapa 2

In a doua etapa (cererea de înregistrare aferenta etapei a doua se depune după trecerea termenului de 30 zile de la data publicării hotărârii AGA din prima etapa în Monitorul Oficial)

 1. Cererea de radiere
 2. Hotărârea de repartizare a activelor rămase după plata creditorilor luată prin votul unanim al asociaţilor/membrilor
 3. Dovada publicării hotărârii de dizolvare în Monitorul Oficial al României
 4. Situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociaţi/membri, certificată de persoanele autorizate potrivit legii
 5. Certificatul de înregistrare şi certificatul constatator de autorizare (in original)

Dizolvarea de drept a SRL cu asociat unic / înregistrarea menţiunilor privind radierea ulterior constatării dizolvării a SRL cu asociat unic (art. 227 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990) prezinta urmatoarele caracteristici:

Operaţiuni prealabile

 1. Cererea de depunere şi menţionare acte
 2. Hotărârea instanţei de constatare a dizolvării de drept

Înregistrare

 1. Cererea de radiere
 2. Hotărârea irevocabilă a instanţei de constatare a dizolvării de drept
 3. Situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociatul unic, certificată de persoanele autorizate, potrivit legii, şi dovada publicării acesteia pe pagina de internet a ONRC cu minimum 15 zile înainte de depunerea cererii
 4. Certificatul de înregistrare şi certificatul constatator de autorizare (in original)
 5. Avizele prevăzute în legile speciale, dacă va fi cazul
Cât costă?

550 RON

Tariful nostru pentru asistenta in procedura de dizolvare si lichidare începe de la 550 RON.