Cesiune părți sociale

Cesiunea/transmiterea de parti sociale in cadrul unei societati cu raspundere limitata

Cesiunea de parti sociale intevine in mai multe situatii, mai exact cand:

  • se doreste cooptarea unui nou asociat / unor noi asociati – procedura se face in doua etape. Prima etapa se solutioneaza in aproximativ 3 – 5 zile lucratoare. A doua etapa se va face dupa 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, practic dupa trecerea termenului de opozitie. Pe durata celor 30 zile, orice persoana interesata, Statul Roman prin ANAF, Primarii, ITM, se pot opune cesionarii partilor sociale. Aceasta opozitie apare de regula cand firma are datorii. Daca pe parcursul a celor 30 de zile nu apare nicio opozitie la cesionarea partilor, vom proceda la intocmirea celui de al doilea dosar pentru cea de-a doua etapa, acesta solutionandu-se in termen de 5 zile lucratoare. Termenul aproximativ pentru intreaga procedura este de 50 zile
  • unul sau mai multi asociati doresc sa iasa din societate
  • asociatii doresc sa modifice participarea la capitalul social
Echipa Evo Legal se va ocupa de intocmirea dosarului, avand nevoie de urmatoarele documente:
  • copie a ultimului act constitutiv
  • copie carte de identitate asociat(i)
  • cartea de identitate in original a asociatului / asociatilor care intra in societate

Ne vom ocupa de redactarea urmatoarelor: noul act constitutiv al firmei, decizia asociatului unic sau hotararea adunarii generale a asociatilor, anexa de publicare in Monitorul Oficial, declaratia pe proprie raspundere ca persoana indeplineste conditiile cerute de lege pentru detinerea calitatii de asociat, cererea de inregistrare a mentiunii in Registrul Comertului, cat si documentele care stau la baza modificarilor, contractul de cesiune parti sociale.

Care este costul pentru asistenta oferita de echipa Evo Legal in cesiunea de parti sociale?

Cesiune indirectă 1100 RON

majorare capital social cu cooptarea unui nou asociat si / sau excluderea unui asociat 1100 lei ( taxe incluse)

Cesiune directă 600 RON

cu includere asociat nou 600 lei (taxe incluse)

Cesiune interna 400 RON

cu excludere asociat 400 lei (taxe incluse)