Conditii de licentiere in functie de tipul activității conexe oferita de operatorii economici în domeniul jocurilor de noroc în România

Conditii de licentiere in functie de tipul activității conexe oferita de operatorii economici în domeniul jocurilor de noroc în România

Oferi servicii conexe in domeniul jocurilor de noroc din Romania?

Afla daca esti obligat sa obtii licenta clasa a 2 a.

Iti prezentam mai jos un rezumat al conditiilor de licentiere in functie de tipul activității conexe oferita de operatorii economici în domeniul jocurilor de noroc în România.

  1. operatorii economici, care oferă management și facilități de găzduire pe platforma de jocuri vor face dovada deținerii dreptului de proprietate sau de folosință asupra platformei informatice/a spațiului de găzduire a serverelor specifice jocurilor de noroc, vor face declaratii de conformitate a serviciilor pe care le poate presta in domeniul jocurilor de noroc;
  2. operatorii economici care desfășoară activități de producție, distribuție, inclusiv cei care oferă programe/dispozitive pentru desfășurarea sau managementul activității de jocuri de noroc, furnizorii de servicii de reparații și întreținere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziție intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activități cu componente sau mijloace de joc vor depune declarații de conformitate a produselor și serviciilor oferite de operatorul economic si certificatele de cazier judiciar ale operatorului economic și ale reprezentanților săi legali.
  3. procesatorii de plăți vor prezenta documentele de autorizare ca instituție de plată si certificatele de cazier judiciar ale operatorului economic și ale reprezentanților săi legali.
  4. societățile producătoare și/sau distribuitoare de software specializat în domeniul jocurilor de noroc, precum și societățile care transmit imagini cu jocuri de noroc caracteristice cazinourilor, vor prezenta documentele care atestă dreptul de autor/dreptul de distribuție al/a programului informatic specific, reprezentanții legali vor depune declarații de conformitate a produselor și serviciilor oferite si certificatele de cazier judiciar ale operatorului economic și ale reprezentanților săi legali.
  5. persoanele afiliate, vor depune o descriere a activității desfășurate, precum și domeniile de internet pe care vor opera si certificatele de cazier judiciar ale operatorului economic și ale reprezentanților săi legali
  6. certificatorii vor face dovada că dețin cel puțin una dintre acreditările ISO: ISO 17025, ISO 17020 si nu se află în relație de interdependență cu un organizator de jocuri de noroc, de natură să împiedice desfășurarea activității;
  7. auditorii vor face dovada că dețin cel puțin una dintre următoarele certificări ISO: ISO 17025 sau ISO 17020 și că dețin personal calificat în atestarea unui standard de securitate ISO 27001 sau echivalent si ca nu se află în relație de interdependență cu un organizator de jocuri de noroc, de natură să împiedice desfășurarea activității;
  8. organismele de evaluare a conformității vor face dovada că dețin cel puțin una dintre următoarele certificări ISO: ISO 17025, ISO 17020 si ca operatorul economic nu se află în relație de interdependență cu un organizator de jocuri de noroc, de natură să împiedice desfășurarea activității.

Mai multe detalii privind licenta clasa a 2 a poti citi aici sau ne poti contacta!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*